BRC

Zuivelproducten

De ACS-gids voor zuivelproducten

De ACS-zuivel is de eerste sectorgids die door het FAVV werd goedgekeurd en is van toepassing op alle Belgische zuivelbedrijven die erkend zijn volgens de 92/46/CEE-richtlijn. Onder deze rubriek vindt u informatie over de inhoud van deze gids en leest u waar u een kopie ervan kunt vinden.

De ACS-gids voor zuivelproducten

De ACS-zuivel is de eerste sectorgids die door het FAVV werd goedgekeurd en is van toepassing op alle Belgische zuivelbedrijven die erkend zijn volgens de 92/46/CEE-richtlijn. Onder deze rubriek vindt u informatie over de inhoud van deze gids en leest u waar u een kopie ervan kunt vinden.

De certificering van uw ACS-zuivel

Vinçotte Agrifood, erkend door BELAC volgens de normen ISO 17020, NBN-EN 45011 en NBN-EN 45012, voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden om de invoering van autocontrolesystemen in voedingsmiddelenbedrijven te valideren.
Ondernemingen die over een gecertificeerd systeem voor autocontrole (ACS) beschikken, ontvangen een bonus op de FAVV-bijdragen

De certificeringsprocedure

Is uw onderneming klaar om uw systeem voor autocontrole te laten valideren? In deze rubriek vindt u de praktische gegevens om de eerste audit van ACS-zuivel te realiseren. Vinçotte Agrifood kan naar wens ook een evaluatie uitvoeren voor de certificering van uw SCA-zuivel.

De formulieren voor een certificeringsaanvraag

 • De pre-audit SCA-zuivel
 • De audit SCA-zuivel
 • De audit SCA-zuivel in combinatie met BRC

Wat is de ACS-zuivel??

De ACS-zuivel is de eerste sectorrichtlijn die door het FAVV werd goedgekeurd en die door het BCZ (Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie vzw) werd opgesteld.

Bent u een Belgisch zuivelbedrijf dat erkend is volgens de zuivelhygiënerichtlijn 92/46/EEG? Door de invoering van deze richtlijn in uw bedrijf en de goedkeuring ervan door het FAVV of een certificeringsinstelling, beantwoordt u aan de eisen van het KB 'Autocontrole' van 14.11.2003.

Wat bevat deze gids?

De gids beschrijft de verschillende voorschriften waaraan uw melkbedrijf moet voldoen vooraleer u uw systeem voor autocontrole kunt laten certificeren of valideren.
De gids is onderverdeeld in zes hoofdstukken, waarin reglementaire voorschriften, basisvereisten en goede hygiënische praktijken worden vermeld, evenals HACCP-plannen voor de 12 belangrijkste producten uit de Belgische zuivelsector, namelijk:

 • UHT-consumptiemelkdranken en UHT-room
 • Gesteriliseerde consumptiemelkdranken en room
 • Gepasteuriseerde consumptiemelkdranken en room
 • Gefermenteerde melk
 • Thermisch behandelde gefermenteerde melk
 • Verse kaas
 • Harde kaas op basis van gepasteuriseerde melk
 • Mozzarella op basis van gepasteuriseerde melk
 • Zachte kaas op basis van gepasteuriseerde melk
 • Zure boter op basis van gepasteuriseerde melk, verse zure karnemelk, thermisch behandelde zure karnemelk
 • Melkpoeder
 • Neutrale desserts

De volgende activiteiten worden uitgesloten van toepassing van de ACS-zuivel en volgen de voorschriften van andere gidsen:

 • de ophaling en het transport van melk en de reiniging van melkophaalwagens (Gids voor autocontrole van de ophaling en het transport van rauwe melk)
 • de bereiding van room- en melkijs (ACS-consumptie-ijs) Hoevezuivelbereiding (Gids voor autocontrole voor de verwerking van hoevezuivel) de productie van zuivelproducten op basis van rauwe melk worden gereglementeerd door een gids

Productstromen naar dierenvoeding vallen ook onder de autocontrole, maar er werd een akkoord afgesloten met OVOCOM om hierbij gebruik te maken van het certificatiereglement van OVOCOM vzw (www.ovocom.be - info en publicatie - OVL03: productsteekkaarten en verwerkingskaarten)

Eén productsteekkaart en twee verwerkingskaarten gebaseerd op de OVOCOM-systematiek .

Een productsteekkaart als rechtstreeks gebruik mogelijk is, bijv. melk- en weipoeder, kattenmelk.

Twee verwerkingssteekkaarten als rechtstreeks gebruik onmogelijk is:

 • producten met rauwe melk
 • hittebehandelde producten, bijv. retours bij overschreden houdbaarheidsdatum

Hoe kan u deze gids aankopen?

De gids is eigendom van BCZ (Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie) en moet dus bij hen worden besteld.
Op hun website www.bcz-cbl.be leest u onder de rubriek ‘autocontrolegids’ hoe u een exemplaar van de gids ACS-zuivel kunt kopen.